LottoMagus Sportka - záložka Vytvořené šestice


Záložka Vytvořené šestice umožňuje zkombinovat dříve vybrané kombinace do šestic a pak z nich vybrat ty "správné":

 

LottoMagus Sportka - Vytvořené šestice

Popis jednotlivých prvků:

LottoMagus Sportka - tabulka vybraných kombinací

Tabulka kombinací dvojic až pětic, které byly označeny jako vybrané na záložce Nejčastěji tažené kombinace.

LottoMagus Sportka - tabulka oblíbených čísel

Můžete vybrat jedno, nebo dvě čísla, která jsou vaše oblíbená, která delší dobu nepadla (viz záložka Vlastní šestice), nebo jiná, u kterých se domníváte, že by do výsledné šestice měla být z nějakého důvodu zahrnuta.

LottoMagus Sportka - panel pro zkombinování vybraných kombinací

Panel pro zkombinování vybraných dvojic až pětic (+ oblíbená čísla) do výsledných šestic. Ke zkombinování dojde "křížovým" způsobem, tj. všechny kombinace z tabulky Vybrané kombinace (které odpovídají zatrženým volbám) mezi sebou a se všemi oblíbenými (pokud jsou zatrženy). Z výsledku budou odstraněny ty šestičíselné kombinace, ve kterých je nějaké číslo obsaženo vícekrát.
Jestliže je nějaká volba neaktivní (v tomto příkladu volba "1 pětici a 1 oblíbené"), znamená to, že toto zkombinování není s daným výběrem k dispozici (ve vybraných kombinacích není žádná pětice).
Se zvyšujícím se počtem Vybraných kombinací narůstá počet Vytvořených šestic exponenciálně, proto doporučujeme vybrat jen omezené množství Vybraných kombinací.
Tato funkce je obdobou rozpisu, který znáte z jiných programů, jen pracuje s kombinacemi čísel, ne s jednotlivými čísly.

LottoMagus Sportka - tabulka vytvořených šestic

Tabulka šestic, které vznikly zkombinováním Vybraných kombinací a Oblíbených čísel. Zaškrknutím políčka ve sloupci VYBER se daná kombinace označí jako vybraná a umístí se do tabulky Vsazené šestice na záložce Vsazené šestice. Zda-li šestici vybrat nebo ne, lze určit na základě grafů, viz dále.

LottoMagus Sportka - filtr pro tahy hodnot v číslech 1-6

Filtr pro grafy hodnot v číslech 1-6 (následujících 6 "červených" grafů) a pro graf taž.čísel). Jakákoli změna ve filtru se okamžitě promítne do všech grafů. Při experimentování s filtrem si můžete všimnout určitých rozdílů v hodnotách tažených čísel při výběru 1. / 2. tahu, období, nebo dnů losování.

LottoMagus Sportka - graf hodnot v čísle 1

Grafy hodnot čísel v číslech 1-6, zeleným sloupečkem je označeno číslo ze šestice označené v tabulce Vytvořené šestice. Pro příklad je vybráno číslo 1, které má v našem příkladě hodnotu 3.
Grafy zobrazují, jaká čísla jsou nejčastěji tažena na pozicích 1. až 6. čísla ve vylosovaných tazích. Na vybraném grafu je vidět, že v prvním taženém čísle (v tom s nejnižší hodnotou) jsou nejčastěji tažená čísla 1-8, větší čísla už méně a čísla větší než 20 jsou tažena minimálně.

LottoMagus Sportka - graf hodnot v číslech 1-6

Graf tažených čísel včetně zobrazení označené šestice. Šestice, která je označená v tabulce Vytvořené šestice (v našem příkladu je to šestice 3,4,5,32,37,47), se zobrazí na pozici 0 - úplně vpravo a od posledního tahu k ní vede čárkovaná čára. Lze tak vizuálně ověřit, jestli se čísla v šestici nějak vymykají běžně taženým číslům. V tomto případě se vymyká zejména 3.číslo (zelená čára), které je malé (má hodnotu 5, přičemž je vidět, že za posledních 30 tahů nikdy nebylo menší než 7). Že je číslo 3 malé potvrzuje i graf čísla 3, u kterého zelený sloupeček "říká", že hodnota 5 je v tomto čísle tažena minimálně.
Označenou šestici bychom proto ke vsazení nevybrali.