LottoMagus Sportka - záložka Vlastní šestice


Záložka Vlastní šestice umožňuje vytvořit vlastní šestici na základě různých principů, nebo podle vlastního uvážení:

 

LottoMagus Sportka - Vlastní šestice

Popis jednotlivých prvků:

LottoMagus Sportka - tabulka vlastních šestic

Tabulka vlastních šestic. Šestice se do tabulky přidá tlačítkem Přidej a označená šestice se smaže tlačítkem Smaž vybranou šestici.

LottoMagus Sportka - panel pro vytvoření vlastní šestice

Panel pro vytvoření vlastní šestice. Šestici je možné "naklikat" zcela podle vlastního uvážení, nebo je možné za její základ vybrat některou z Vybraných kombinací, dlouho netažená čísla, nejčastěji tažená čísla v číslech 1 až 6, nebo podle grafu tažených čísel. Nejlepších výsledků dosáhnete zkombinováním více možností dohromady.
Přidávaná šestice by měla mít čísla seřazená od nejmenšího po největší, jinak budou zelené sloupečky v grafech "Hodnoty taž.čísel..." vypadat jinak po přidání šestice do tabulky Vlastní šestice.

LottoMagus Sportka - tabulka vybraných kombinací

Tabulka kombinací dvojic až pětic, které byly označeny jako vybrané na záložce Nejčastěji tažené kombinace. Stejná tabulka je i na záložce Vytvořené šestice. Na základě kombinací v této tabulce můžete "naklikat" vlastní šestici v panelu Vytvoř vlastní šestici. Jako základ šestice doporučujeme použít vždy jen jednu z Vybraných kombinací, tzn. nekombinovat je mezi sebou, k tomu je vhodnější funkce Zkombinuj na záložce Vytvořené šestice.

LottoMagus Sportka - tabulka dlouho netažených čísel

Tabulka dlouho netažených čísel. U dlouho netažených čísel se teoreticky zvyšuje pravděpodobnost jejich budoucího tažení, protože z dlouhodobého pohledu jsou všechna čísla tažena přibližně stejně často (lze ověřit na záložce Tažená čísla v horním grafu při volbě ve filtru "Všechny tahy"). U Sportky platí, že každé číslo by mělo být taženo průměrně 1x za 7 tahů.

Následující filtr a grafy jsou stejné (a fungují stejně) jako na záložce Vytvořené šestice s tím, že zobrazují vybranou (označenou) šestici v tabulce Vlastní šestice, nebo šestici tvořenou v panelu Vytvoř vlastní šestici.