Jak program LottoMagus Sportka používat ?


Program využívá těchto zákonitostí:

Podrobnější vysvětlení viz popis jednotlivých záložek: Tažená čísla, Nejčastěji tažené kombinace, Vytvořené šestice, Vlastní šestice, Vsazené šestice

 

A nyní již k tomu, jak program používat:

Program LottoMagus Sportka je navržen tak, aby jeho používání bylo co nejjednodušší a snadno pochopitelné. Přesto není a ani nemůže být úplně triviální a jeho plné pochopení a využití vyžaduje určitou praxi. Program obsahuje 5 záložek, které na sebe navazují. Při hledání těch "správných" čísel pro vsazení prostě postupujete od první záložky po poslední. Následující video Vám ukáže základy práce s programem:

 

Slovní popis záložek a videa:

Záložka Tažená čísla zobrazuje tažená čísla. Na této záložce pouze zkontrolujte, jestli máte tabulku tažených čísel aktualizovanou. Pokud si nejste jisti, kdy proběhlo poslední losování, klikněte na tlačítko Aktualizuj tažená čísla.

 

Záložka Nejčastěji tažené kombinace zobrazuje kombinace dvojic až pětic čísel, která padají nejčastěji a graf pravidelnosti padání. Pokud kliknete do některé z tabulek na určitou kombinaci, zobrazí se o ní informace - v grafu dole pravidelnost tažení a vpravo detaily. Zaškrtnutím políčka ve sloupci "VYBER" kombinaci označíte jako vybranou - tím ji vložíte do tabulky "Vybrané kombinace" na další záložce. Ve videu jsme pro příklad vybrali vždy první tři kombinace dvojic, trojic, čtveřic a pětic. Při reálném používání budete určitě vybírat pečlivěji...

 

Záložka Vytvořené šestice umožňuje zkombinovat kombinace vybrané v předchozím kroku do šestic a z nich potom vybrat ty, které jsou vhodné pro vsazení.

Po kliknutí na tlačítko "Zkombinuj" dojde ke zkombinování všech kombinací v tabulce Vybrané kombinace mezi sebou a případně s jedním, nebo dvěmi oblíbenými čísly. Výsledné šestičíselné kombinace se zobrazí v tabulce Vytvořené šestice. Jak ale z toho množství vyberete ty, které jsou vhodné ke vsazení ?

Jednou z možností je výběr podle nejčastěji tažených hodnot: Hodnoty tažených čísel v číslech 1-6 jsou poměrně přesně rozloženy - nejčastěji jsou v určitém, ne příliš velkém rozsahu hodnot. Např. v nejmenším taženém čísle (levý horní graf) se nejčastěji vyskytují čísla/hodnoty 1-8, v druhém nejmenším (pravý horní graf) to jsou čísla/hodnoty 5-18, atd. jak je vidět v dalších grafech (a za poslední dobu i v grafu tažených čísel dole). Po kliknutí na nějakou šestici v tabulce Vytvořené šestice se její čísla zobrazí v grafech zeleným sloupečkem. Je tak okamžitě vidět, jak často jsou tažena čísla z vybrané šestice v číslech 1-6. Z tabulky Vytvořené šestice vybereme jen ty šestice, u nichž se většina čísel nachází v rozsahu nejvíce tažených čísel (jednoduše řečeno - zelený sloupeček je vysoký).

Praktický příklad: Mnoho sázejících sází kombinaci 1,2,3,4,5,6. Jenže žádná taková "nízká" kombinace za posledních 20 let nikdy nepadla. Nejmenší kombinace, která za posledních 20 let padla, je 1,2,5,11,15,16. (8.4.2015).

 

Na záložce Vlastní šestice můžete vytvořit šestici, která je založena na základě nějaké nejčastěji tažené kombinace, nebo zcela dle vlastního uvážení.

Zkombinování nejčastěji tažených kombinací na předchozí záložce má jednu nevýhodu: tyto kombinace obvykle nepadají spolu v jednom tahu. Proto máte možnost vytvořit šestici, která je založena jen na jedné nejčastěji tažené kombinaci a doplněné dalšími čísly, např. vašimi oblíbenými, nebo čísly, které nebyly delší dobu taženy. Pečlivě vyberte nějakou často taženou trojici, nebo čtveřici, u které se domníváte, že by mohla v dohledné době padnout a doplňte ji dalšími čísly dle vlastního uvážení. Pomocí grafů zkontrolujte, zda-li většina čísel v ní vyhovuje nejčastěji taženým rozsahům hodnot v daných číslech a pokud ano, tlačítkem Přidej ji vložte do tabulky Vlastní šestice. Pak postup opakujte se stejnou, nebo s jinou kombinací. V našem videu jsme vybrali 1 pětici, kterou jsme doplnili číslem, které dlouho nepadlo.

 

Záložka Vsazené šestice zobrazuje šestice označené "VYBER" na záložce Vytvořené šestice a všechny Vlastní šestice. Z nich vybíráte ty, které jsou určené pro vsazení na nejbližší losování.

Na předcházejících záložkách jste na základě různých principů vytvořili šestice, které jsou potencionálně vhodné ke vsazení. Poslední záložka Vám napoví, jestli konkrétní šestici vybrat pro následující losování. V horním řádku se zobrazují čísla aktuálně vybrané kombinace a v políčkách pod každým číslem informace a barvou zda-li číslo principu vyhovuje, nebo ne. Zelená=vyhovuje zcela, světle zelená=vyhovuje částečně, červená=nevyhovuje.

Řádek Je jako dané číslo taženo: Vypíše, jak často je dané číslo taženo v číslech 1-6. Jedná se o slovní vyjádření stejného principu, na kterém jsou založeny "červené" grafy na panelu "Hodnoty tažených čísel v číslech 1-6" na záložkách Vytvořené šestice a Vlastní šestice.
Řádek Kolikrát bylo číslo taženo za vybrané období: Pouze informativní hodnota bez konkrétního využití.
Řádek Kolikrát bylo číslo taženo za posledních XX tahů: Zobrazuje, kolikrát bylo číslo taženo za vybraný počet tahů. Průměrně by každé číslo mělo být taženo 1x za 7 tahů, proto lze zvolit násobky čísla 7. Zelená=číslo je taženo málo - vyhovuje, červená=číslo je taženo hodně - nevyhovuje.
Řádek Naposledy bylo číslo taženo před: Zobrazuje, před kolika tahy bylo číslo taženo naposledy. Založeno na principu +/- rovnoměrného počtu tažení všech čísel z dlouhodobého hlediska, viz vysvětlení u Tabulky dlouho netažených čísel na záložce Vlastní šestice.

 

Dále můžete kliknout na zelené tlačítko a seznámit se detailně s jednotlivými záložkami:

Záložka Tažená čísla