LottoMagus Sportka - záložka Tažená čísla


Záložka Tažená čísla zobrazuje tabulku tažených čísel loterie Sportka a v grafech statistiku posledních tahů:

 

LottoMagus Sportka - Tažená čísla

Popis jednotlivých prvků:

LottoMagus Sportka - filtr tažených čísel

Filtr tahů pro tabulku tažených čísel. Všechny změny ve filtru se okamžitě promítnou do tabulky i do grafů.

LottoMagus Sportka - tabulka tažených čísel

Tabulka tažených čísel. Po kliknutí na tlačítko "Aktualizuj tažená čísla" se ze stránek Sazky stáhne nová tabulka vylosovaných čísel a pokud obsahuje nové tahy, tak se do tabulky tažených čísel v programu nové tahy doplní a přepočítají se všechny kombinace na záložce Nejčastěji tažené kombinace.

LottoMagus Sportka - počty tažených čísel za vybrané období

Graf počtu tažených čísel. Zobrazuje počty tažených čísel 1-49 za počet tahů zobrazených v Tabulce tažených čísel. Můžete si všimnout, že čím víc tahů bude zobrazeno, tím víc se budou rozdíly v počtu tažených čísel vyrovnávat, ale k úplnému vyrovnání nedojde nikdy.

LottoMagus Sportka - graf součtu tažených čísel

Graf součtu jednotlivých tahů v tabulce tažených čísel. Zobrazuje součet čísel v jednotlivých tazích za počet tahů vybraných v Tabulce tažených čísel. Počet zobrazených tahů se řídí hodnotou "Jen posledních XX tahů" ve filtru tahů pro tabulku tažených čísel, příp. v Nastavení programu -> Nastavení grafů. Nejnovější tahy jsou vpravo.
Z grafu můžete vidět, že součet tažených čísel se nejčastěji pohybuje mezi 100 až 200.

LottoMagus Sportka - graf tažených čísel

Graf hodnot tažených čísel v číslech 1-6. Zobrazuje hodnoty tažených čísel v číslech 1-6 za počet tahů vybraných v Tabulce tažených čísel. Počet zobrazených tahů se řídí hodnotou "Jen posledních XX tahů" ve filtru tahů pro tabulku tažených čísel, příp. v Nastavení programu -> Nastavení grafů. Nejnovější tahy jsou vpravo.
Tento graf ukazuje, že v nejmenším taženém čísle - č.1 (červená čára) jsou nejčastěji tažena čísla 1-15, v druhém nejmenším - č.2 (modrá čára) čísla 7-25, ...atd. Přesný obraz za delší období poskytují grafy na záložce Vytvořené šestice a Vlastní šestice.

LottoMagus Sportka - celkové informace o tažených číslech

Panel zobrazuje celkové informace o všech tažených číslech. Lze si všimnout, že i při téměř 6500 tazích je mezi nejvíce a nejméně taženým číslem znatelný rozdíl - nejvíce tažené číslo je taženo o 17% častěji. Jinak řečeno, číslo 47 je taženo průměrně 1x za 6,5 tahu, číslo 1 je taženo průměrně 1x za 7,6 tahu. U kombinací čísel jsou rozdíly ještě mnohem větší - viz dále.