LottoMagus Sportka - záložka Vsazené šestice


Záložka Vsazené šestice zobrazuje šestice určené ke vsazení:

 

LottoMagus Sportka - Vsazené šestice

Popis jednotlivých prvků:

LottoMagus Sportka - tabulka šestic pro vsazení

Tabulka šestic určených ke vsazení. V tabulce se zobrazují šestice z tabulky Vytvořené šestice (na záložce Vytvořené šestice), které jsou označeny jako Vybrané, a všechny šestice z tabulky Vlastní šestice (na záložce Vlastní šestice). V tabulce jich pravděpodobně budete mít větší množství, označením sloupečku VSAĎ je vyberete pro vsazení na příští losování. Zda-li šestici vybrat, vám napoví statistika, případně i graf.

LottoMagus Sportka - filtr pro statistiku a graf

Filtr pro statistiku a graf taž.čísel. Pomocí filtru můžete ovlivnit, za jaké období a za jaké tahy se bude statistika a graf tažených čísel počítat a zobrazovat. Jestli filtr - tahy omezíte např. jen na neděli, pokud nejbližší losování bude v neděli, je na Vašem zvážení, určité rozdíly v číslech tažených v NE/ST/PÁ jsou patrné.

LottoMagus Sportka - statistika šestic určených ke vsazení

Statistika šestic určených ke vsazení. Dokáže Vám napovědět, zda-li šestici vybrat pro bezprostředně následující losování. V horním řádku se zobrazují čísla aktuálně označené kombinace a v políčkách pod každým číslem informace a barvou zda-li číslo principu vyhovuje, nebo ne. Zelená=vyhovuje zcela, světle zelená=vyhovuje částečně, červená=nevyhovuje.

Řádek Je jako dané číslo taženo: Vypíše, jak často je dané číslo taženo v číslech 1-6. Jedná se o slovní vyjádření stejného principu, na kterém jsou založeny "červené" grafy na panelu "Hodnoty tažených čísel v číslech 1-6" na záložkách Vytvořené šestice a Vlastní šestice.
Řádek Kolikrát bylo číslo taženo za vybrané období: Pouze informativní hodnota bez konkrétního využití.
Řádek Kolikrát bylo číslo taženo za posledních XX tahů: Zobrazuje, kolikrát bylo číslo taženo za vybraný počet tahů. Průměrně by každé číslo mělo být taženo 1x za 7 tahů, proto lze zvolit násobky čísla 7. Zelená=číslo je taženo málo - vyhovuje, červená=číslo je taženo hodně - nevyhovuje.
Řádek Naposledy bylo číslo taženo před: Zobrazuje, před kolika tahy bylo číslo taženo naposledy. Založeno na principu rovnoměrného počtu tažení všech čísel z dlouhodobého pohledu, viz vysvětlení u Tabulky dlouho netažených čísel na záložce Vlastní šestice.

Poznámka: Nesnažte se vybrat jen takové šestice, které mají úplně všechna čísla "v zeleném". Můžete sice takovou šestici vytvořit, ale s velkou pravděpodobností to nebude šestice založená na nějaké nejčastěji tažené kombinaci.

LottoMagus Sportka - Tlačítko pro synchronizaci s tabulkou Vytvořené šestice

Tímto tlačítkem synchronizujete tabulku Vsazené šestice s tabulkou Vytvořené šestice. Pokud na záložce Vytvořené šestice provedete zkombinování určitých kombinací do šestic, z nichž potom některé označíte jako Vybrané, umístí se tyto šestice automaticky do tabulky Vsazené šestice. Když potom provedete zkombinování jiných kombinací do šestic, dostanete jiné šestice. Ty původní jsou ale stále v tabulce Vsazené šestice. Synchronizací smažete z tabulky Vsazené ty šestice, které už ve Vytvořených šesticích nejsou přítomny.