LottoMagus Šťastných 10 - záložka Vsazené kombinace


Záložka Vsazené kombinace zobrazuje vybrané kombinace ze záložek čtveřice až osmice a umožňuje vytvořit vlastní kombinaci. Dále poskytuje informace nutné pro rozhodnutí, zda-li kombinaci vsadit na příští jedno, čí více losování.

 

LottoMagus Šťastných 10 - Vsazené kombinace

Popis jednotlivých prvků:

LottoMagus Šťastných 10 - tabulka vybraných kombinací

Tabulka zobrazuje kombinace, které byly vybrané na záložkách čtveřice až osmice (zaškrtnutím sloupečku VYBER) a vytvořené vlastní kombinace. Zaškrtnutím políčka ve sloupci VSAD se kombinace označí jako vybraná pro vsazení na nejbližší jedno, čí více losování.

Pokud kombinaci smažete pomocí tlačítka "Smaž označenou", příp. "Smaž všechny", tak se z této tabulky smaže a pokud kombinace existuje v dané tabulce čtveřic až osmic, tak se označí jako nevybraná (sloupeček VYBER nebude zatržen)

LottoMagus Šťastných 10 - seznam kombinací pro vsazení
Seznam kombinací, které jsou označené zaškrtnutím políčka VSAD.
LottoMagus Šťastných 10 - panel pro vytvoření vlastní kombinace

V tomto panelu můžete vytvořit vlastní, až desetičíselnou kombinaci a vložit ji do tabulky. Jako její základ můžete vzít nějakou kombinaci z levé tabulky, nebo kombinaci zcela dle vlastní volby. Poté k ní můžete přidat 1 nebo více čísel, se kterými je tažena nejčastěji, 1 nebo více dlouho netažených čísel, nebo jiná čísla dle vlastní volby. Výsledná kombinace se zobrazí v dolní časti panelu a tlačítkem "Přidej kombinaci do tabulky" ji vložíte do levé tabulky.

LottoMagus Šťastných 10 - graf pravidelnosti tažení kombinace

Graf pravidelnosti tažení zvolené kombinace. Na výběr jsou 3 možnosti, jakou kombinaci může graf zobrazovat:
1. Označenou, nebo vlastní kombinaci za celé období losování
2. Výslednou kombinaci za celé období losování
3. Výslednou kombinaci za počet měsíců zadaných v panelu "Informace o výsledné kombinaci"