LottoMagus Šťastných 10 - záložka Šestice


Záložky Čtveřice, Pětice, Šestice, Sedmice a Osmice zobrazují nejčastěji tažené kombinace čtyř, pěti, pěti, šesti, sedmi a osmi čísel. Dále zobrazují filtr pro výběr období, tahy, ve kterých daná kombinace padla, graf pravidelnosti tažení a panel pro testování výher v již vylosovaných tazích. Všechny tyto záložky si jsou velice podobné, pro popis jsme vybrali Šestice:

 

LottoMagus Šťastných 10 - nejčastěji tažené šestice

Popis jednotlivých prvků:

LottoMagus Šťastných 10 - tabulka nejčastěji tažených kombinací

Tabulka zobrazuje nejčastěji tažené kombinace za vybrané období. Ve sloupci PADLA je počet tažení dané kombinace. Zaškrtnutím políčka ve sloupci VYBER se kombinace označí jako vybraná a umístí se do tabulky na záložce Vsazené kombinace. Tlačítkem "Kompletní přepočet" se celá tabulka přepočítá znovu, a to za celé období losování. Kompletní přepočet není třeba provádět po každém přidání vylosovaných tahů, je časově náročný, a to zejména u šestic, sedmic a osmic na starších počítačích.
V Lite verzi programu se u Sedmic a Osmic zobrazují pouze první 3 nejčastěji tažené kombinace.

LottoMagus Šťastných 10 - filtr nejčastěji tažených kombinací

Filtr pro výběr období, za jaké se nejčastěji tažené kombinace zobrazují. Po každé změně je potřeba kliknout na tlačítko "Zobraz". Čím delší časové období je vybráno, tím je výpočet časově náročnější, a to zejména u šestic, sedmic a osmic na starších počítačích.
V Lite verzi programu není u Sedmic a Osmic filtr k dispozici - tlačítko "Zobraz" není aktivní.

LottoMagus Šťastných 10 - tabulka tahů, ve kterých byla označená kombinace tažena

Tabulka zobrazuje tahy, ve kterých byla tažena kombinace označená v tabulce nejčastěji tažených kombinací (2,12,44,53,57,66). Červeně jsou zobrazena čísla z označené kombinace.

LottoMagus Šťastných 10 - graf pravidelnosti tažení vybrané kombinace

Graf pravidelnosti tažení označené kombinace. U čtveřic je měřítkem osy X týden, u ostatních kombinací měsíc. Pokud kombinace v daném týdnu / měsíci padla, zobrazí se červený sloupeček.

LottoMagus Šťastných 10 - výhry a prohry označené kombinace v minulosti

Výhry a prohry označené kombinace, pokud by byla sázena v minulosti. Lze zvolit počet měsíců, sázenou částku a jestli by byla vsazena Královská hra.